Theses 

Židé na Jičínsku ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století – Bc. Lucie Grohová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Grohová

Bachelor's thesis

Židé na Jičínsku ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století

The Jews in Jičín and its surroundings in the second half of the 19th and in the first half of the 20th century

Abstract: Tato bakalářská práce zpracovává historii židovské komunity v Jičíně v období od poloviny 19. století do jejího zániku v roce 1943. Hlavní pozornost je věnována vývoji komunity na přelomu století a v době první republiky. Práce sleduje život obce a věnuje se také změnám v její demografické struktuře. Zaměřuje se i na významné židovské osobnosti spjaté s jičínskou židovskou obcí. Při práci byly použity mimo jiné i záznamy z archivního fondu této obce, které jsou uložené v Židovském muzeu v Praze.

Abstract: The thesis is describing the history of the Jewish community in Jičín since the second half of the nineteenth century to its destruction in 1943. The main focus is on the development of the community at the turn of the twentieth century and at the era of so called the First Republic. The thesis is following the life of the community and it describes also the changes in its demographic structure. It is also focused on the important personalities connected to the Jewish community in Jičín. Archival records from the Jewish museum in Prague were used during writing the thesis.

Keywords: židé, Jičín, historie, druhá polovina 19. století, první republika, demografická struktura, významné osobnosti

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2014
  • Accessible from:: 11. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Markéta Lhotová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27422 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Grohová, Lucie. Židé na Jičínsku ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 04:06, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz