Bc. Lukáš Komjáti

Master's thesis

Řízení zásob ve společnosti SelaVita

Inventory Management in company SelaVita
Anotácia:
Téma řízení zásob, které jsem si pro svou práci vybral, je tématem velice aktuálním. Správné řízení zásob a optimalizace výše skladové hodnoty je pro mnoho společností velmi důležitá, jelikož může přispět ke snížení nákladů a tím uvolnění potřebných prostředků. Společnost by měla věnovat zásobám zvýšenou pozornost, pravidelně je sledovat a vyhodnocovat jejich stav. Na základě těchto informací přijímat …viac
Abstract:
Stock management that I chose as the subejct of my thesis is a very current topic. Correct stock management and optimal stock value are very important for many companies because they can contribute to decreasing the costs and thus to make the necessary financial means available. A company should pay high attention to the stock level, monitor and evaluate it regularly. On basis of this data, the company …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance