Soňa Pin

Bachelor's thesis

Role knihoven v době komunistické totality 1949-1989: případová studie Městské knihovny v Pohořelicích

Role of libraries at the period of communist totality 1949 - 1989: case study of the City Library in Pohořelice
Anotácia:
Bakalářská práce „Role knihoven v době komunistické totality 1948-1989: případová studie Městské knihovny v Pohořelicích“ pojednává o způsobech a intenzitě působení knihovny v Pohořelicích na její uživatele, ale i na občany, kteří knihovnu nenavštěvovali. Práce obsahuje výčet a popis metod, kterými se knihovna snažila vychovávat své čtenáře. Kromě charakteristiky fungování knihovny v období komunistického …viac
Abstract:
This bachelor thesis „Role of libraries at the period of communist totality 1945-1989: case study of the City Library in Pohořelice“ deals with ways and intensity working of library in Pohořelice. It affected on its user, but it affected on other citizens, that did not visit the library. The thesis contains list and description of methods that the library tried hard bring up its readers with. Except …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Information and Library Studies / Information and Library Studies