Pavel Kratochvíl

Diplomová práce

Internet věcí a jeho využití v rámci automatizace budov

Use of the Internet of Things within the buildings automation
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice internetu věcí se zaměřením na automatizaci v budovách a problematiku řeší na příkladu rodinného domu. Cílem diplomové práce je analýza možností pro uplatnění internetu věcí pro konkrétní rodinný dům, včetně porovnání a vyhodnocení variant a výběru optimální varianty. Úvodní část popisuje historii internetu a internetu věcí, význam jeho využití v budovách …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of Internet of Things with a focus on automation in the field of buildings and analyzes the issue on the example of a family house. The aim of the thesis is to analyze the possibilities for the application of the Internet of Things for the specific family house, including the comparison and evaluation of variants and the selection of the optimal variant.The introductory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2020
  • Vedoucí: Lucie Böhmová
  • Oponent: Ladislav Luc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78643