Bc. Veronika Příkrá

Diplomová práce

Testy zrakových funkcí účastníků v silniční dopravě

Tests of visual function of the participants in road traffic
Anotace:
Ve své diplomové práci se v prvních dvou kapitolách zabývám zrakovými funkcemi, mající vliv na řízení motorových vozidel. Z hlediska silniční dopravy je důležitý nejen zrak, ale i další funkce, proto následující kapitola pojednává o nemocech a stavem celého organizmu souvisejících s řízením. Nemoci a stavy zraku, které vylučují řízení motorových vozidel či ovlivňují bezpečnost na silnicích, upravuje …více
Abstract:
In the first two chapters of my diploma thesis I deal with visual function, which affect driving. In terms of road traffic is important not only vision but also other functions. The next chapter deals with the diseases and body conditions related with driving. Fifth chapter deals with eye diseases and conditions excluding driving or affects safety of road traffic to the law regulates. The last chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta