Bc. Martina Kovaříková

Diplomová práce

Podpora a rozvoj kreativity v IT organizacích

Creativity Encouragement and Development in IT Organizations
Anotace:
Diplomová práce Podpora a rozvoj kreativity v IT organizacích je zaměřena na mapování způsobů, kterými můžou vedoucí vývojových týmů v IT firmách podpořit a rozvíjet kreativitu členů týmů. Cílem práce je zanalyzovat jednání vybraných vedoucích pracovních týmů při plnění úkolů, kterými se tým zabývá, a spokojenost členů s daným nastavením. Tato práce vznikla z důvodu potřeby kreativity v organizacích …více
Abstract:
Diploma thesis Creativity Encouragement and Development in IT Organizations is focused on mapping the ways in which IT team leaders can support and develop team members' creativity. The aim of the thesis is to analyze the behavior of selected management teams in fulfilling the tasks that the team deals with, and the satisfaction of the members with the given settings. This work was created because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje