Klára LOŠŤÁKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminálním stádiu onemocnění

Social work possibilities for a family with a child in the final stage of disease
Anotace:
Má bakalářská práce je psaná na téma Možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminálním stádiu onemocnění. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V teoretické části se zaměřím na tři velké kapitoly, které se nazývají Paliativní péče, Sociální práce a Smrt. Aplikační část je zpracována analýzou dokumentu, konkrétněji formou kazuistiky. Cílem bakalářské práce je na základě kazuistiky …více
Abstract:
My bachelor thesis is written on topic Social work possibilities for a family with a child in the final stage of disease. This work is divided in two parts. The first part is theoretical and the other one is applicational. In the theoretical part I'm focusing on three big chapters, they are called Palliative care, Social care and Death. Applicational part is processed by document analysis specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Vaňharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOŠŤÁKOVÁ, Klára. Možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminálním stádiu onemocnění. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií