Tereza JÍLKOVÁ

Bakalářská práce

Rodina a zdravý životní styl

-

Family and healthy lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rodinu a zdravý životní styl. Toto téma je stále aktuální, protože rodina má na dítě největší vliv a je pro dítě vzorem. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá z osmi kapitol a jejich podkapitol. První kapitola se zabývá definicí pojmu zdraví, jeho determinantů, podporou a prevencí zdraví. Druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
The bachelor´s work is concentrated on family and healthy lifestyle. This theme is still topical, because family has the most influence on the child and is a model for the child. The bachelor's work is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part consists of eight chapters and their subchapters. The first chapter is concerned with definition of health, determinants of health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Klimtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍLKOVÁ, Tereza. Rodina a zdravý životní styl. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví