Mgr. Michaela Kremeňová

Bachelor's thesis

Obnovitelné zdroje energie - školní experimenty

Renewable Energy Sources - School Experiments
Abstract:
Předmětem bakalářské práce jsou obnovitelné zdroje energie. První část této práce se zabývá shrnutím nejvyužívanějších obnovitelných zdrojů energie na území České republiky. Hlavní zaměření je na solární energii, dále na vodní zdroje energie, na větrnou energii, energii z biomasy a geotermální energii. Druhá část je experimentální a zabývá se experimenty především na snížení spotřeby energie v domácnosti …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the renewable energy sources. The first part summarizes the renewable energy sources available in the Czech Republic. The main focus is given to solar energy, hydropower energy, wind energy, biomass energy and geothermal energy. The main task of the second experimental part is to describe experiments that lead to the decrease of the energy consumption in the household …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2007
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta