Nina Jakešová

Master's thesis

Content Marketing via Online Media in Interior Design Market

Obsahový marketing přes online média na trhu interiérového dizajnu
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout přehled o dosavadních poznatcích v oblasti content marketingu neboli obsahového marketingu. Na jejich základě jsou definovány požadavky pro úspěšný obsahový marketing přes online média. Tento systém může být dále k užití pro vytvoření anebo předefinování obsahového marketingu pro jakoukoliv společnost, která si přeje efektivně přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající …more
Abstract:
This work aims to provide an overview of current knowledge in the field of content marketing. Based on that, it defines key requirements for successful content marketing via online media. The system can be further used for creating or re defining content marketing for any company that wishes to effectively attract and retain their customers by providing them with valuable information. In the practical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2016
  • Supervisor: Petr Král
  • Reader: Martin Vurm

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52740