Bc. Dana Machačná

Bachelor's thesis

Domácí ošetřovatelská péče v ČR

Home Care in the Czech Republic
Abstract:
Práce je věnována domácí ošetřovatelské péči v České republice. Podává informace o konceptu domácí péče a domácí hospitalizace včetně finanční analýzy a porovnání České republiky s jinými státy. Základní potřeby nemocného jsou uspokojovány individuálním přístupem ke každému jedinci. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení …more
Abstract:
The work is devoted to nursing home care in the Czech Republic. It provides information about the concept of home care and home hospitalization, including financial analysis and comparison of Czech Republic with other countries. The basic needs of the patient are met an individual approach to each individual. Home care is focused on maintaining and promoting health, restoration of health and the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: MUDr. Andrea Suchánková
  • Reader: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management