Mgr. Jana DĚTSKÁ

Master's thesis

Specifické poruchy učení a dospělost

Specific learning disorders and adulthood
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o dospělých jedincích se specifickými poruchami učení. Především pak o vlastním subjektivním vnímání problémů, která tato diagnóza způsobuje. Do jaké míry ovlivňuji specifické poruchy učení život dospělého jedince. A dále pak jak moc zasahují do profesního i rodinného života dospělých se specifickou poruchou učení a jejich partnerů.
Abstract:
This thesis deals with adults with learning disorders. Especially about their own subjective perception of the problems that causes their diagnosis. How much is adulthood influenced by specific learning disorders. And then how much they interfere with professional and family life of adults with specific learning disorders and their partners.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DĚTSKÁ, Jana. Specifické poruchy učení a dospělost. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta