Kateřina Ignáth

Master's thesis

Studie proveditelnosti podnikatelského záměru pre-paid modelu degustace moravského vína

A Study of the Feasibility of Business Plan of Pre-paid Model Tasting of Moravian Wine
Abstract:
Cílem diplomové práce je dospět k závěru, zda je možné podnikatelský záměr pre-paid modelu degustace moravského vína realizovat a zda se vyplatí do podnikatelského záměru investovat finanční prostředky. K potvrzení realizace podnikatelského záměru slouží provedení studie proveditelnosti, ve které se popisuje založení společnosti s ručením omezeným a činnosti, které s jejím založením souvisejí. Provádí …more
Abstract:
The thesis aims to assess the feasibility of the business plan of pre-paid model of tasting of Moravian wine and judge whether it pays off to invest into this business plan. The feasibility study serves to confirm the execution of the business plan. The study describes the establishment of limited liability company and activities that are related to its establishment. It analyzes the environment through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Ondřej Lešetický
  • Reader: Jiří Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52759