Kateřina Ignáth

Diplomová práce

Studie proveditelnosti podnikatelského záměru pre-paid modelu degustace moravského vína

A Study of the Feasibility of Business Plan of Pre-paid Model Tasting of Moravian Wine
Anotace:
Cílem diplomové práce je dospět k závěru, zda je možné podnikatelský záměr pre-paid modelu degustace moravského vína realizovat a zda se vyplatí do podnikatelského záměru investovat finanční prostředky. K potvrzení realizace podnikatelského záměru slouží provedení studie proveditelnosti, ve které se popisuje založení společnosti s ručením omezeným a činnosti, které s jejím založením souvisejí. Provádí …více
Abstract:
The thesis aims to assess the feasibility of the business plan of pre-paid model of tasting of Moravian wine and judge whether it pays off to invest into this business plan. The feasibility study serves to confirm the execution of the business plan. The study describes the establishment of limited liability company and activities that are related to its establishment. It analyzes the environment through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ondřej Lešetický
  • Oponent: Jiří Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52759