Bc. Veronika Ouředníková

Diplomová práce

Uživatelská přívětivost webových stránek z pohledu neuromarketingu

User-friendliness Websites from the Perspective of Neuromarketing
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na neuromarketing na webových stránkách a jejich uživatelskou přívětivost. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na praktickou a teoretickou část. Teoretická část práce je věnována charakteristice neuromarketingu, technologiím využívaným v neuromarketingovém výzkumu, zejména pak metodě eye tracking, která bude využita v praktické části práce. Dále se tato …více
Abstract:
This master's thesis is focused on neuromarketing on web pages and their user-friendliness. The thesis is divided into two main parts, namely the practical and theoretical part. The theoretical part is devoted to the characteristics of neuromarketing, technologies used in neuromarketing research, especially the eye tracking method, which will be used in the practical part of the thesis. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní