Bc. Andrea Čechová

Diplomová práce

Postavení Evropské komise vůči společnosti Gazprom

The European Commission's Position on the Issue of Gazprom Company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifickým vztahem Evropské komise a společnosti Gazprom a nahlíží na něj pomocí teorie komplexní vzájemné závislosti autorů Roberta Keohana a Josepha Nye. Vztah těchto dvou aktérů prochází v posledních letech nevídaným vývojem, který naznačuje, že by mocenské postavení Evropské komise mohlo posilovat v neprospěch Gazpromu. Důvodem je masivní, systematické a invazivní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with specific relationship between the European Commission and Gazprom Company, which is perceived in the perspective of complex interdependence theory developed by Robert Keohane and Joseph Nye. In recent years, the relationship of these two actors has been going through an unprecedented development which indicates that the power position of the European Commission could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost