Lydia Andrea Michael

Bakalářská práce

An analysis of the relationship between volunteerism and NGOs. Comparison of two NGOs: AIESEC and INEX

Analýza vztahu mezi dobrovolnictvím a nevládními organizacemi. Srovnání dvou nevládních organizací: INEX a AIESEC
Anotace:
Dobrovolnictví má velkou historii a datuje se do 1800 let a mělo spíše vojenský důvod. V předchozím století se dobrovolnictví přeměnilo v sociální hnutí charity a rozvojé pomoci, kde mladiství nebo misionáři doručí jejich služby a asistují v rozvoji států třetí světa. Od 1960 zde byl velmi vysoký nárůst neziskových organizací, které nabízely dobrovolnické projekty civilistům, kteří měli zájem přispět …více
Abstract:
Volunteering has a long history that dates back in the 1800s and it had mostly a military purpose. In the previous century volunteerism evolved into a social movement of charity and development aid where youth or missionaries would deliver their services and assist the improvement of the third world countries. Since the 1960s there was a significant rise of NGOs that offered volunteering projects to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.