Bc. Hana Sedmíková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující cenu nájemného kancelářských prostor v Praze

Factors Affecting the Rental Price of Office Space in Prague
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výše ceny nájemného kancelářských prostor v Praze a definuje vlivy, které na ni působí. Popisuje a analyzuje současnou situaci na trhu, věnuje se vývoji cen dle jednotlivých období a aktuálním trendům na trhu.
Abstract:
Diploma thesis deals with the level of the rent of office space in Prague and defines the factors that act on it. It describes and analyzes the current situation on the market, dedicated to the development of prices according to different time and current market trends.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Motyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma