Michal Mareš

Bakalářská práce

Pohřební praktiky Keltů v době oppid

Mortuary Practices of Celts in the Period of Celtic Oppida
Anotace:
Cílem této práce je věnovat se problému období LT C2 – D1, ve kterém chybí na území Čech přesvědčivě doložené hroby. Uvedené problematice předchází popis pohřebních zvyklostí v LT A – LT C1 v Čechách. Dále následuje popis situací z našeho území, které by mohly indikovat možné způsoby pohřbívání v posledních dvou stoletích př. Kr. Spolu s tímto soupisem bude uveden i příklad nejbližšího dochovaného …více
Abstract:
The aim of this Bachelor Degree Thesis is to focus on problems concerning about era LT C2 – D1, from which there are no convincing attested graves in the Czech republic. To this issue is precluding the list of burial practices in LT A – LT C1 in Bohemia. This is followed by the list of cases from our territory, that might indicate possible ways of burying in last two centuries BC. Along with this list …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB129

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiří Waldhauser

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Práce na příbuzné téma