Theses 

Porovnání pravidel hry Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a NHL – Mgr. Marek Honza

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Mgr. Marek Honza

Bakalářská práce

Porovnání pravidel hry Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a NHL

The comparison of game rules between International Ice Hockey Federation (IIHF) and NHL

Anotace: Záměrem této bakalářské práce je porovnání pravidel hry Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a Národní hokejové ligy (NHL). Zjišťuje odlišnosti v jimi stanovených pravidlech, jejich následné porovnání a vytváří přehldné shrnutí těchto poznatků. Teoretická část uvádí základní charakteristiku ledního hokeje a jeho historii. Popisuje také Mezinárodní hokejovou federaci a Národní hokejovou ligu, jejich vznik a pojetí směru vývoje ledního hokeje související s nimi. Další část porovnává jednotlivé odlišnosti v pravidlech, které stanovují a vytváří chronologický přehled u nalezených rozdílů. Poslední část objasňuje účel práce a shrnuje přehled zjištěných poznatků.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is the comparison of game rules of International Ice Hockey Federation (IIHF) and National Hockey league (NHL). The thesis finds out the differences in these rules, which are compared after that and creates clear summary of these findings. The theoretical part shows the basic characteristic of the ice hockey and its history. This part describes also International Ice Hockey Federation and National Hockey League, their origin and the interpretatation of ice hockey in connection with them. The next part compares single differences in rules, which sets and creates the chronological overview of the differences, which were found out. The last part contains the purpose of thesis and summarises overview of findigs.

Klíčová slova: Lední hokej, Mezinárodní hokejová federace (IIHF), Národní hokejová liga (NHL), pravidla, rozhodčí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Potsch
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz