Kateřina DROZDOVÁ

Diplomová práce

Prezentace žen v médiích

Women's position in sport. Gender and sport
Anotace:
Má práce pojednává o prezentaci žen v médiích. Speciálně v novinách: Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny, také v televizních kanálech: Čt 4 Sport, Eurosport, Galaxie sport a na sportovních webových stránkách.
Abstract:
My thesis is about presentation women in medias. Specialy in newspapers: Mlada fronta Dnes, Pravo, Lidové noviny, also in Tv channels: Čt 4 Sport, Eurosport, Galaxie sport and in sport web sites.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Čermák Vladimír

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/