Theses 

Obousměrná bezdrátová komunikace 2.4GHz pro pohyblivou platformu – Daniel MACHATÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace

Daniel MACHATÝ

Bakalářská práce

Obousměrná bezdrátová komunikace 2.4GHz pro pohyblivou platformu

Bidirectional wireless communication 2.4GHz for moving device

Anotace: Tato práce se zabývá návrhem a stavbou řídící a komunikační jednotky pro dálkově ovládaný model terénního automobilu, budovaného na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické na Západočeské Univerzitě v Plzni. Použité platformy jsou mikrokontrolér MSP430F5438 od firmy Texas Instruments a 2.4GHz modul BTM-222 od firmy Rayson.

Abstract: This bachelor's thesis presents a design and realization procedure of a control unit for a remote controlled model of a car built at University of West Bohemia, Faculty of electrical engineering, Department of applied electronics and telecommunications. Platforms used are Texas Instruments MSP430F5438 microcontroller and 2.4GHz Rayson module BTM-222.

Klíčová slova: Mikrokontrolér, MSP430, Bluetooth, BTM222, Spínaný zdroj, DC/DC snižující měnič, TPS54232, I2C, UART, Sériová sběrnice, Paralelní sběrnice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
  • Identifikátor: 40609

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Matouš Bartl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40609 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

Jak správně citovat práci

MACHATÝ, Daniel. Obousměrná bezdrátová komunikace 2.4GHz pro pohyblivou platformu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz