Pavlína PROKOVÁ

Diplomová práce

Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích a materiálech pro 1. stupeň ZŠ The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School

The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem je zpracováno učivo o vyjmenovaných slovech (dále jen VS) v řadách učebnic a jejich pracovních sešitech a jak si žáci 3. až 5. ročníků 1. stupně ZŠ vyjmenovaná slova osvojili. Výsledky jsou podepřeny výzkumem na sedmi základních školách Karlovarského kraje. První část obsahuje základní informace o vývoji českého pravopisu, zejména o pravopisu VS. Dále následuje …více
Abstract:
In my diploma work I have tried to find out the way of making the subject matter the word list for writing i/y. I used textbooks and workbooks which teach and fix schoolwork about this list in the 3-rd, 4-th and 5-th class on the 1-st level of elementary school. I did a research on seven schools in Region Karlovy Vary. First part contents basic information about development of the Czech orthography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOVÁ, Pavlína. Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích a materiálech pro 1. stupeň ZŠ The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta