Pavlína PROKOVÁ

Master's thesis

Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích a materiálech pro 1. stupeň ZŠ The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School

The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School
Abstract:
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem je zpracováno učivo o vyjmenovaných slovech (dále jen VS) v řadách učebnic a jejich pracovních sešitech a jak si žáci 3. až 5. ročníků 1. stupně ZŠ vyjmenovaná slova osvojili. Výsledky jsou podepřeny výzkumem na sedmi základních školách Karlovarského kraje. První část obsahuje základní informace o vývoji českého pravopisu, zejména o pravopisu VS. Dále následuje …more
Abstract:
In my diploma work I have tried to find out the way of making the subject matter the word list for writing i/y. I used textbooks and workbooks which teach and fix schoolwork about this list in the 3-rd, 4-th and 5-th class on the 1-st level of elementary school. I did a research on seven schools in Region Karlovy Vary. First part contents basic information about development of the Czech orthography …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROKOVÁ, Pavlína. Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích a materiálech pro 1. stupeň ZŠ The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta