Bc. Martin Pizur

Diplomová práce

Analýza hospodaření a hodnocení finanční situace vybrané obce

Economic analysis and assessment of financial situation of selected municipality
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku finančního hospodaření a hodnocení finanční situace obcí. Cílem této diplomové práce je provést analýzu minulého rozpočtového hospodaření a vyhodnotit současnou finanční situaci města Bruntál za sledované časové období a navrhnout opatření vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu. Prvních sedm kapitol prezentuje obecná a teoretická východiska práce. Osmá kapitola …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of financial management and evaluation of the financial situation of municipalities. The aim of this diploma thesis is to analyze the past budgetary management and to evaluate the current financial situation of Bruntál in the monitored time period and propose measures to improve the current situation. The first seven chapters present the general and theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jiří Velinský
  • Oponent: Ing. Irena Václavková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta