Jan PLAŠIL

Bakalářská práce

Operacionalizace pojmu šikana dětmi ze základních a středních škol

Term Operationalization of Bullying by Children from Elementary and High School
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje operacionalizaci pojmu šikana dětmi ze základních a středních škol. Teoretická část se věnuje definici šikany, trojrozměrnému pohledu na šikanování, aktérům šikany, vývojovému hledisku, příčinám a následkům šikany a popisu "léčby" šikany. V praktické části je realizován výzkum na dvou školách, jedné základní (n = 88) a jedné střední škole (n = 84). Za pomoci smíšeného výzkumného …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with conception of bullying by children from elementary and high schools´ operationalization. Theoretical part is aimed at definition of bullying, three-dimensional look at bullying, participants of bullying, development viewpoint, bullying´s causes and effects and description of bullying´s treatment. Research of two schools, one primary (n = 88) and one secondary (n = 84), is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016
Zveřejnit od: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Dalibor KUČERA, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAŠIL, Jan. Operacionalizace pojmu šikana dětmi ze základních a středních škol. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 1. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i6i4zf i6i4zf/2
5. 1. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 1. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.