Bc. Zuzana VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního postavení firmy Žaluzie Kolomazník

Analysis of competitives of Žaluzie Kolomazník
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Žaluzie Kolomazník. Po stručném představení firmy včetně jejich nabízených služeb se věnuje analýze vnějšího prostředí, konkurence a vnitřního prostředí firmy. Analýza konkurence je zaměřena především na zpracování cenové mapy, kde je porovnávána cenová nabídka firmy Žaluzie Kolomazník s nabídkami konkurence. Na závěr jsou navržena opatření …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with analysis of competitors fight of Zaluzie Kolomaznik. After short introduction of the firm including list of offered services, analysis of outer environment, competition and inner environment of the firm is presented. The competition analysis is focused mainly on the price map processing, where price quotation of Zaluzie Kolomaznik is compared with offers of competing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2005
Zveřejnit od: 20. 5. 2005
Identifikátor: 1622

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2005
  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Zuzana. Analýza konkurenčního postavení firmy Žaluzie Kolomazník. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika