Theses 

Analýza prostředků a technik podpory prodeje v podniku ŠKODA AUTO a.s. – Bc. Kristýna Kepková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Kepková

Bakalářská práce

Analýza prostředků a technik podpory prodeje v podniku ŠKODA AUTO a.s.

Analysis of Sales Promotion Tools and Techniques Used in ŠKODA AUTO a.s.

Anotace: Práce se zaobírá problematikou podpory prodeje jako nástroje marketingové komunikace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Poznatky jsou aplikovány na konkrétní prostředky podpory prodeje podniku, který působí na českém trhu. Na základě vyhodnocení a diskuze výsledků jednotlivých prostředků a technik podpory prodeje autor navrhuje vhodná řešení, která by vedla ke zlepšení a budou předána společnosti.

Abstract: This thesis deals with issue of sales promotion as a tool of marketing communication. The thesis is divided into theoretical and practical part. The findings are applied on concrete tools of sales promotion in a company operating on Czech market. Based on the evaluation and discussion of results of each sales promotion tools and techniques, the author proposes suitable solutions which could lead to an improvement and will be handed over to the company.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, marketingový mix, reklama, podpora prodeje, prostředky a techniky podpory prodeje, marketing communication, marketing mix, advertising, sales promotion, sales promotion tools and techniques

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 15:01, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz