Bc. Kristýna Kepková

Bachelor's thesis

Analýza prostředků a technik podpory prodeje v podniku ŠKODA AUTO a.s.

Analysis of Sales Promotion Tools and Techniques Used in ŠKODA AUTO a.s.
Abstract:
Práce se zaobírá problematikou podpory prodeje jako nástroje marketingové komunikace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Poznatky jsou aplikovány na konkrétní prostředky podpory prodeje podniku, který působí na českém trhu. Na základě vyhodnocení a diskuze výsledků jednotlivých prostředků a technik podpory prodeje autor navrhuje vhodná řešení, která by vedla ke zlepšení a budou předána …more
Abstract:
This thesis deals with issue of sales promotion as a tool of marketing communication. The thesis is divided into theoretical and practical part. The findings are applied on concrete tools of sales promotion in a company operating on Czech market. Based on the evaluation and discussion of results of each sales promotion tools and techniques, the author proposes suitable solutions which could lead to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2013
  • Supervisor: Ing. Tereza Dvořáková
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní