Jana Dubnická Midlíková

Disertační práce

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích

 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2023
Zveřejnit od: 20. 9. 2033

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 20. 9. 2033
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu

Vysoké učení technické v Brně

Doktorský studijní program:
Pokročilé materiály a nanovědy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.