Mgr. Martin Mikeš

Bakalářská práce

Bilingual glossary of corpus lingu

Bilingual glossary of corpus lingu
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zkompilovat dvojjazyčný glosář pojmů používaných v korpusové lingvistice. Text práce představuje nejen tento moderní obor, ale seznamuje i s dalšími oblastmi, kde korpusy našly své uplatnění. Text se zejména věnuje jejich využití ve výzkumu jazyka, v jeho vyučování a v překladatelství. V rámci představování samotných korpusů se text věnuje také jejich tvorbě. Součástí textu …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to compile a bilingual glossary of terms used in corpus linguistics. The theoretical text provides an overview on the field of corpus linguistics and discusses domains where corpora are used, focusing on three key areas where corpora have had significant impact - language research, translation and language teaching. Great deal of attention is given to corpus compilation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma