Lubomír Kuba

Bakalářská práce

Podpůrné multimediální prezentace pro programy Adobe Flash, Adobe Premiere a QuarkXPress

Supporting multimedia presentation of Adobe Flash, Adobe Premiere a QuarkXPress
Anotace:
Cílem bakalářské práce je prostřednictvím multimediálních prezentací seznámit uživatele s používáním programů Adobe Flash, Adobe Premiere a QuarkXPress. Pro každý programový pro dukt je vytvořeno několik samostatných tutoriálů, které by měly pomoci při výuce těchto programů. Tutoriály jsou zpracovány v textové podobě i formou videa s mluveným komentářem.
Abstract:
Th is thesis presents how to use multimedial presentations in order to simplify learning programs such as Adobe Flash, Adobe Premiere and QuarkXPress. For each program product was created a couple of separate tutorials which are supposed to help with teaching about these programs. Not only are the tutorials textual but there are also video presentations with commentaries.
 

Klíčová slova

adobe fl ash premiere quark
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuba, Lubomír. Podpůrné multimediální prezentace pro programy Adobe Flash, Adobe Premiere a QuarkXPress. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.