Theses 

Nová média optikou spektáklu: kritická reflexe – Mgr. Monika Škodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Monika Škodová

Bakalářská práce

Nová média optikou spektáklu: kritická reflexe

New Media from Perspective of Spectacle: Critical Reflection

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce nazvaná „Nová média optikou spektáklu: kritická reflexe“ se zaměří na životní prostor v době rozmachu nových médií, jež dala vzniknout spektáklu – falešné reprezentaci skutečného, která utváří identifikační vzory, potřeby i životní čas jednotlivců ve společnosti. Kriticky se budeme zabývat právě onou společností a kulturou za pomoci obsahové analýzy stěžejního textu – Společnost spektáklu francouzského marxistického teoretika Guy Deborda. Tuto teoretickou rozpravu pak podrobíme názoru Andrewa Darleyho prezentovanému v jeho knize Visual Digital Culture.

Abstract: The aim of this work, denominate “New Media from Perspective of Spectacle: Critical Reflection“, is to focus on living space in the age of New media expansion, which has caused the emerge of spectacle – counterfeit representation of reality, that creates identification model, needs and life time of each individual in society. We will be concerned with this society and culture by the critically position with the help of content analysis of fundamental text – Society of the spectacle written by French Marxist theorist Guy Debord. And then we will dissect this theoretician dissertation according to opinion of Andrew Darley presented in his book Visual Digital Culture.

Klíčová slova: Nová média, New media, spektákl, podívaná, spectacle, Společnost spektáklu, Informační společnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. František Kůst

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz