Klára ŠVANDELÍKOVÁ

Bakalářská práce

Náklady na výzkum a vývoj v podniku, jejich zachycení v účetnictví a dopady do daně z příjmů

Costs of Research and Development in an Undertaking, their Accounting and Impact on the Corporate Income Tax
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jak jsou v účetnictví podniku zachycovány náklady na výzkum a vývoj, a jaký vliv mají tyto náklady na výši daňové povinnosti subjektu, jde-li o daň z příjmů právnických osob. Úvodem práce je podrobně rozebrán pojem náklady na výzkum a vývoj. Navazuje kapitola, jež podrobněji čtenáře seznamuje s možnostmi účtování nákladů na výzkum a vývoj a jejich zobrazení …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to find out how the Research & Development Costs are captured in the accounting of a company and how these costs affect the company's amount of tax liability with respect to the Income Tax. The term of Research & Development Costs is described in detail in the outset of the work. The following chapter introduces the reader in more detail with possibilities of accounting of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVANDELÍKOVÁ, Klára. Náklady na výzkum a vývoj v podniku, jejich zachycení v účetnictví a dopady do daně z příjmů. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická