Bc. Adam Havel

Bakalářská práce

Letní olympijské hry v Riu de Janeiro 2016 (soubor rozhovorů pro seriál Brazilský sen)

Summer Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 (the set of interviews for series Brazilian dream)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem Letních olympijských her v Riu de Janeiro 2016, ke kterému se vztahuje soubor přiložených publicistických autorských textů pro seriál Brněnského deníku Rovnost s názvem Brazilský sen. Ve své teoretické části se práce věnuje olympijským hrám a tradičním jihomoravským sportům, které na olympiádě bývají zastoupeny. Dále vymezuje publicistický žánr interview, který …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the topic of Summer Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 and contains the set of publicist texts for Brněnský deník Rovnost´s series named Brazilian dream. In the theoretical part author devotes to Olympic Games and traditional south Moravian sports which are typical the part of the Olympics. Further he defines journalistic genre an interview and its methods and practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií