Theses 

Zálohování a bezpečný přenos velkého množství důležitých dat – Kamil Ružák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Kamil Ružák

Bakalářská práce

Zálohování a bezpečný přenos velkého množství důležitých dat

Backup and Secure Transmission of Huge Amounts of Important Data

Anotace: Účelem této bakalářské práce je navrhnout různé možnosti bezpečného ukládání důležitých dat. Nejprve se zaměřím na vysvětlení problematiky zálohování. Poté je nutné zabezpečit data proti zneužití dalšími subjekty. Bude nutné také komprimovat data pro šetření úložného místa. Porovnání typu zálohovacích řešení na bázi NAS, SAN a DAS.

Abstract: The purpose of this bachelor work is to designe various options safety saving important dates. At first I focus to explain of problems backups. Then is necessary to safe dates against abuse others subjects. It is necessary to compress dates for saving storage space. Compare of types backups solutions on base NAS, SAN and DAS.

Klíčová slova: Záloha, data, Windows, Linux, RAID, rsync, NAS, DAS, SAN.

Keywords: Backup, data, Windows, Linux, RAID, rsync, NAS, DAS, SAN.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Přemysl Mer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz