Ing. Vladyslav Myroshnychenko

Diplomová práce

Řízení pneumatického systému pomocí mikroprocesoru s použitím vývojové desky Arduino

Control of pneumatic system using Arduino board.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá realizací procesu regulace pneumatického systému pomocí desky Arduino, pneumatického ventilu a dalších zařízení. Jsou tady popsány nejpoužívanější v dnešní době desky Arduino, odůvodněno proč byla zvolena deska Arduino M0 Pro, popsané programovací prostředí Arduino IDE, jeho funkce a možnosti. V další části jsou popsány existující druhy pneumatických ventilů, volba potřebného …více
Abstract:
The target of master thesis is implementation of pneumatic system's control process using Arduino board, pneumatic valve and additional equipment. There has been described most used nowadays Arduino boards, given reasons, why the particular board Arduino M0 Pro was chosen, also there is a description of Arduino IDE development environment, its functions and capabilities. In the next part of master …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myroshnychenko, Vladyslav. Řízení pneumatického systému pomocí mikroprocesoru s použitím vývojové desky Arduino. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN