Bc. Ulrika Tomanová

Bakalářská práce

Diagnostické metody u nonverbálního pacienta se strabismem a amblyopií

Diagnostic methods of nonverbal patients with strabism and amblyopia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami u dětí, které nejsou schopny se doposud vyjadřovat slovy. V úvodních kapitolách je popsán postnatální vývoj oka a oční vady postihující právě děti. Hlavní část mé práce je věnována konkrétním testům, které jsou nápomocné při vyšetřování zrakové ostrosti, postavení očí a velikosti zorného pole. Mnoho zmiňovaných testů slouží spíše pro orientační …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with diagnostic methods used during examination of nonverbal children. In introduction is described postnatal eye development, eye errors affected children. The main part is devoted to concrete tests used in diagnostics visual acuity, eye position and size of visual field. Many of mentioned tests are only for guidance because of low age and mental immaturation of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Kristýna Smolíková
  • Oponent: Mgr. Zuzana Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.