Petr Vaněk

Diplomová práce

SIP reverzní proxy s funkcí distribuce zátěže

SIP Reverse Proxy with a Loadbalancer Function
Anotace:
Na dostupnost služeb, nehledě na typ, je kladen stále větší tlak. Nejinak je tomu i v případě služeb nabízených skrze technologii VoIP. Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat za pomocí open source softwaru testovací prostředí, jehož hlavním úkolem bude automaticky distribuovat zátěž v podobě hovorů mezi skupinu aplikačních serverů, a to s ohledem na aktuální vytížení jejich procesorů …více
Abstract:
Availability of services, regardless of the type, is under increasing pressure. This is also the case with services offered through VoIP technology. The aim of this master thesis is to design and implement a testing environment using open source software, whose main task will be to automatically distribute the load in the form of calls between a group of application servers, taking into account the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Jan Rozhon
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma