Pavel Janata

Bachelor's thesis

Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy - Záhornice

Anotácia:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/320 úseku Přepychy Záhornice o délce staničení 1 747,62m. Rekonstrukce začíná za křižovatkou silnic II/320 a II/304, km 0,000 a koncem úseku v oblasti křižovatky II/320 a III/32114, km 1,747 62. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 5,0 5,5m, rozmezí je dáno …viac
Abstract:
It is a reconstruction of the II / 320 road section of Prepychy - Záhornice with a length of 1 747.62 m. The reconstruction starts at the intersection of roads II / 320 and II / 304, km 0,000 and the end of section II / 320 and III / 32114, km 1,747 62. The width of the asphalt concrete part of the road is variable and respects the existing condition with unpaved edges, 5 m. The width in the intravilan …viac
 

Kľúčové slová

Rekonstrukce vozovka komunikace
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janata, Pavel. Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy - Záhornice. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Civil Engineering / Transport Structures