Theses 

Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu – Tomáš Posekaný

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Posekaný

Bachelor's thesis

Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu

Financial Management within the Family Budget

Abstract: Cílem bakalářské práce je za pomoci statistických dat prokázat vliv vnějších faktorů na chování spotřebitele a nastínit správnou cestu v rozhodování v souvislosti s rodinným rozpočtem. Obsahem práce je řešení problematiky řízení rodinných financí, finančního gramotnosti a chování rodin v souvislosti s běžnými finančními otázkami. Práce dále poukazuje zejména na význam finančního vzdělávání a vyzdvihuje důležitost finanční-ho plánování, tvorbu rodinného rozpočtu a potřebu všeobecného povědomí o světě financí.

Abstract: The aim of this thesis is, by using statistical data to demonstrate the effect of external factors on consumer behavior and outline the correct path to reach decisions in the con-text of the family budget. The thesis includes the issue of controlling the family finances, financial literacy and behavior of families in relation to conventional financial issues. The work also draws particular attention to the importance of financial education and highlights the importance of financial planning, creating of family budget and the need for general awareness about world of finance.

Keywords: rodinný rozpočet, osobní finance, hospodaření, finanční plánování

Keywords: economy, family budget, financial planning, personal finance

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Libor Votava
  • Reader: Kateřina Hamrová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52357


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 16:30, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz