Bc. Andrea Brucknerová

Diplomová práce

Projekt zřízení pracoviště gastroenterologické endoskopie ve vybraném zdravotnickém zařízení

The Project of Setting up a Gastroenterological Endoscopy Workplace in a Selected Health-care Facility
Anotace:
Diplomová práce pojednává o zřízení gastroenterologické ambulance s využitím endoskopických vyšetřovacích metod v soukromém zdravotnickém zařízení v Praze. Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled a popsat potřebné kroky při zřizování nové odborné ambulance. V teoretické části je popsaná oblast poskytování zdravotních služeb, podnikání ve zdravotnictví, problematika zřízení zdravotnického pracoviště …více
Abstract:
The master's thesis describes an establishment of a gastroenterological outpatient facility with an endoskopy unit in a private medical institution in Prague, Czech Republic. The aim of the thesis is to give a comprehensive review and describe step by step the process of establishment of a new outpatient department. In the theoretical part of the thesis, we describe the provision of medical care, business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brucknerová, Andrea. Projekt zřízení pracoviště gastroenterologické endoskopie ve vybraném zdravotnickém zařízení. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe