Theses 

Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů – Barbora Velacková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Barbora Velacková

Bakalářská práce

Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů

Contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření řidičů pomocí kontingenčních tabulek. Data byla získána od výzkumné agentury Data Collect s.r.o., která provedla výzkum řidičů v roce 2014. Cílem práce je analyzovat chování řidičů a jejich návyky, které mohou zvyšovat riziko dopravních nehod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v první jsou popsány metody analýzy kontingenčních tabulek a ve druhé je samotná analýza dat. Nejprve je zkoumáno chování svobodných a mladých řidičů, v druhé části analýzy je porovnáváno chování mužů a žen za volantem. Výpočty byly provedeny ve statistickém programu SPSS a v tabulkovém procesoru MS Excel, kde byly vytvořeny také grafy a tabulky.

Abstract: The bachelor thesis deals with the contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers. The data were obtained from the agency Data Collect s.r.o., which conducted the survey in 2014. The aim of the thesis is to analyse the behaviour of drivers and their habits, which could increase the risk of accidents. The thesis is divided into two main parts; in the first one, methods of contingency table analysis are described; in the second one, the presented analyses are applied to the survey data. Firstly, the behaviour of single and young drivers is analysed, then the differences between men and women drivers. Calculations were made using the software SPSS and MS Excel, in which all the graphs and tables were made.

Klíčová slova: řidiči, kontingenční tabulky, šance, koeficienty asociace, dotazníkové šetření, testování hypotéz

Keywords: odds, drivers, association coefficient, contingency tables, questionnaire survey, hypothesis testing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Šulc
  • Oponent: Iva Pecáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51170


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz