Lenka Topičová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti léčby člověka závislého na alkoholu v Olomouckém kraji

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na osoby závislé na alkoholu a jejich možnosti léčby či využívání sociálních služeb v Olomouckém kraji. Cílem této absolventské práce je popsat možnosti léčby a také popsat možnosti využívání sociálních služeb pro osoby závislé na alkoholu v Olomouckém kraji. Práce je psaná kompilační metodou na základě studia odborné literatury v daném tématu. Tato práce je rozdělena …více
Abstract:
Graduate thesis is focused on persons addicted to alcohol and their treatment options or possible social services in the Olomouc region. The main goal of this thesis is to described treatment options and possibilities for addicted people in social services in the Olomouc region. Thesis is proceeded by compilation method and based on literature focused on this topic. I divided whole work into chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc