Monica Adjorkor Mensah

Master's thesis

Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality)

Přístup vliv systémů vnitřní kontroly na výkonnost malých a středních podniků v Ghaně, konkrétně v ADENTA MUNICIPAL ASSEMBLY.
Abstract:
ABSTRAKTNÍMalé a střední podniky (MSP) lze považovat za motor hospodářského růstu a prostředek pro dosažení spravedlivého rozvoje. V současné době představují tyto subjekty představují přibližně 60% všech typů podniků v Ghaně, které svým pracovním silám poskytují vysoké pracovní příležitosti. Vzhledem k tomu, že tyto podniky potřebují cílit na svůj rozvoj, je mechanismus vnitřní kontroly prostředkem …more
Abstract:
ABSTRACT Small and medium enterprises (SMEs) have been considered as the engine of economic growth and for promoting equitable development. Nowadays, they represent about 60% of all types of enterprises in Ghana, with providing high job opportunities to its labour force. As these enterprises need to focus their development, the internal control mechanism is a means and a way of directing, monitoring …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management