Bc. Michaela Hrdková

Diplomová práce

Fundamentálna analýza cenných papierov

Fundamental analysis of stocks
Abstract:
The thesis deals with the fundamental analysis of debt and equity securities. The first chapter explains the theoretical basis of fundamental analysis. Explain the nature, type and detail level of fundamental analysis. The second chapter has a particular focus on fundamental analysis of debt and equity securities that characterize, classify and explain the concept of emissions. To fully understand …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou fundamentálnej analýzy pre dlhové a majetkové cenné papiere. Prvá kapitola objasňuje teoretické východiská fundamentálnej analýzy. Vysvetľuje podstatu, typy a podrobne úrovne fundamentálnej analýzy. Druhá kapitola je už s konkrétnym zameraním fundamentálnej analýzy na dlhové a majetkové cenné papiere, ktoré charakterizujú, klasifikujú a vysvetľujú pojem ich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance