Bc. Tomáš Carda

Diplomová práce

Vývoj mobilní aplikace The BMX Buddy

The BMX Buddy - Application Development”
Anotace:
Práce seznamuje s procesem vývoje mobilní aplikace The BMX Buddy pro zařízení s operačním systémem iOS. Ukazuje pracovní postupy od prvot- ní myšlenky, přes prototypování, vývoj samotné aplikace v prostředí Xcode, zveřejnění aplikace na digitální distribuční platformě Appstore a dále ukazuje postup při tvorbě propagační kampaně pro tuto aplikaci.
Abstract:
This thesis describes the process of developing mobile application The BMX Buddy for devices running operating system iOS. It shows the procedures from the first idea throughout prototyping, development in Xcode, releasing the application on distribution platform App Store and shows the process of making the promotional video for this application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: MgA. Kateřina Spáčilová
  • Oponent: Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD., RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika