Mgr. Petr Kolouch

Master's thesis

Vliv cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a vybraným faktorům životního stylu

The influence of circadian preferences in relation to depression and selected lifestyle factors
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a vybraným faktorům životního stylu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o spánku, cirkadiánní preferenci, metodách zjišťování chronotypu, jsou zde uvedeny související provedené zahraniční a české výzkumy na které je navázáno v empirické části. Výzkum byl založen na kvantitativní metodologii. Výzkumný soubor tvořilo …more
Abstract:
This diploma thesis deals with influence of circadian preference in relation to depression and selected lifestyle factors. The theoretical part summarizes the knowledge about sleep, circadian preference, methods of chronotype detection. There are mentioned related foreign and Czech researches, which are connected in the empirical part. The research was based on quantitative methodology. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta