Mgr. Petr Kolouch

Diplomová práce

Vliv cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a vybraným faktorům životního stylu

The influence of circadian preferences in relation to depression and selected lifestyle factors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a vybraným faktorům životního stylu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o spánku, cirkadiánní preferenci, metodách zjišťování chronotypu, jsou zde uvedeny související provedené zahraniční a české výzkumy na které je navázáno v empirické části. Výzkum byl založen na kvantitativní metodologii. Výzkumný soubor tvořilo …více
Abstract:
This diploma thesis deals with influence of circadian preference in relation to depression and selected lifestyle factors. The theoretical part summarizes the knowledge about sleep, circadian preference, methods of chronotype detection. There are mentioned related foreign and Czech researches, which are connected in the empirical part. The research was based on quantitative methodology. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta