Theses 

Vzdělávání dospělých v rámci firemního vzdělávání – Bc. Marta Mašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marta Mašková

Bakalářská práce

Vzdělávání dospělých v rámci firemního vzdělávání

Adult education within the company education

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na otázku vzdělávání dospělých v rámci firemního vzdělávání. V teoretická části se věnuji problematice celoživotního vzdělávání, jsou zde vymezeny pojmy, zvláštnosti výchovy a vzdělávání dospělých, didaktické principy, metody a formy vzdělávání. Další část je věnována firemnímu vzdělávání dospělých, otázce náboru nových pracovníků, realizaci adaptačního školení a je zaměřena na osobnost vzdělavatele dospělých - lektora. Praktická část se zaměřuje na otázku realizace a průběhu adaptačního školení a hodnocení práce lektora. Na základě výsledků dotazníkového šetření je proveden rozbor adaptačního školení ( průběh, organizace, obsahové zaměření jednotlivých témat) a spokojenost účastníků školení s činností lektora. Přílohou této práce je vzorový příklad témat využitelných pro školení tzv. „měkkých dovedností. Práce je zpracována tak, aby mohla být inspirací pro personalisty, přehlednou pomůckou pro uchazeče o zaměstnání a pomůckou pro lektory vzdělávání dospělých nejen v rámci firemního vzdělávání.

Abstract: This work is focused on adult education within the company training program. In the theoretical part of my work I pursue the question of the lifelong learning, I have defined the terms, particularities of the adult enlightenment, didactic principles, methods and forms of education. The next part is devoted to the company adult education, the question of recruitment, adaptation training realization, and is focused on the personality of an adult educator-the lector. The practical part is targeting the question of realization and process of adaptation training and the lector´s work evaluation. An analysis of the adaptation training is carried out on the grounds of the results of the survey based on a questionnaire (the process, organization, the contents of each subject). The results have also brought the answer as for the training participants´satisfaction with the lector´s work. The appendix of this work presents an exemplary instance of topics usable for the training of so called "soft skills". The work is supposed to be an inspiration to the personnel managers, it is also supposed to be a general aid to job applicants and an aid to the lectors specialized in adult education not only within the company training program.

Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání, firemní vzdělávání, výběr pracovníků, Assesment centrum, adaptační školení, vzdělavatel dospělých, zpětná vazba Keywords Lifelong learning, company training, employee selection, assesment centres, adaptation training, adult educator, feedback

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz